Preskočiť na obsah

Daňové priznanie

Zverejnené 10.1.2024.

Upozorňujeme Vás na povinnosť podať do 31.1.2024 Daňové priznanie k Dani z nehnuteľností a to v prípade, že ste do 31. decembra 2023 kúpili, nadobudli darovaním, predali, darovali, nehnuteľnosť /stavbu, pozemok/. Daňové priznanie podávate aj v prípade, že Vám bolo vydané právoplatné stavebné povolenie a aj vtedy ak ste v predchádzajúcom roku skolaudovali nehnuteľnosť. Daňové priznanie vždy podáva pôvodný majiteľ, ten na zánik daňovej povinnosti a aj nový vlastník, ten na vznik daňovej povinnosti. Daňové priznanie podávate aj k Dani za psa a to v prípade, že ste v minulom roku nadobudli psíka príp. ho už nevlastníte alebo psík uhynul. Tlačivá k daniam si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade