Preskočiť na obsah

Oznam o vykonaní ročného odpočtu spotreby elektr. energie v obci

Zverejnené 30.4.2024.

Socovce   –  Dňa 8.5.2024 /streda/ v     čase od 11,00 do 14,00 h.  

bude poverená osoba, na základe poverenia od Stredoslovenskej distribučnej a. s. , vykonávať ročný, teda fakturačný odpočet spotreby elektrickej energie – obyvateľstvo a tiež kontrolu meracích zariadení – elektromerov. Odpočet sa vykonáva pre všetkých dodávateľov. Prosíme o sprístupnenie elektromerov k fyzickému odpočtu a kontrole meracieho zariadenia – elektromera, hlavne domácnosti kde za posledné dva roky nebol vykonaný fyzický odpočet. Upozorňujeme, že aj v prípade ak si odberateľ nahlási stav, SSD a.s. má právo si nahlásený stav overiť a to hlavne na odberných miestach kde fyzický odpočet a kontrola meradla nebola posledné dva roky. Odpočet sa vykonáva v zmysle platného zákona 251/2012 o energetike. 

Poverená osoba bude viditeľne označená vestou s nápisom odpočtár s logom SSD a.s. a poverením na výkon odpočtov pre Stredoslovenskú distribučnú a.s..  

Elektromery verejne prístupné v plotoch, na stĺpoch, na fasádach domov budú odčítané bežne ako každý rok

elektromery na fasádach za plotom na pozemku odberateľa budú odčítané  pokiaľ budú sprístupnené – odomknutá brána a nebude voľne behať pes

V prípade, že na trvalo neobývaných domoch máte elektromer verejne prístupný a vypínate hlavný istič – nechajte tam kontakt na seba = digitálny elektromer nedokážem odčítať pri vypnutom ističi a tak Vás budem kontaktovať – hlavne ak máte na rozvádzači svoj vlastný zámok

Často sa stáva, že ľudia si myslia – mám digitálny elektromer odpočet robia z cesty, ….mať digitálny elektromer neznamená, že sa Vám odpočet robí na diaľku. Odpočet na diaľku sa robí len niektorým odberateľom kde sú splnené zákonné podmienky – elektromer s anténkou takzvané „IMS“- aj ten však  môže byť z dôvodu, že nekomunikuje, daný vo fakturačnom období na kontrolu

Odberateľ môže mať rôzneho dodávateľa napr. SPP, Stredoslovenská energetika a ďalších – odpočet spotreby vykonáva distribučná spoločnosť, teda Stredoslovenská distribučná a.s. – ňou poverená osoba na základe zmluvy.