Preskočiť na obsah

Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti

Zverejnené 3.2.2024.


V súlade s §8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, starostka obce Socovce utvorila jeden volebný
okrsok a určila jednu volebnú miestnosť pre voľby prezidenta Slovenskej republiky
konané dňa 23.03.2024 a deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej
republiky dňa 06.04 2024, platné pre celé územie obce Socovce a to nasledovne:

Volebný okrsok č.: 1
Adresa volebnej miestnosti : Socovce č. 33, 038 43 Socovce
Prízemie – sála Obecného úradu
podpísané v.r.
Iveta Krupcová
starostka obce