Preskočiť na obsah

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Zverejnené 3.2.2024.

ZVEREJNENIE EMAILOVEJ ADRESY
V zmysle rozhodnutia č. 1/2024 Z.z. o o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej
republiky dňa 23.03.2024 a 06.04.2024, obec Socovce zverejňuje emailovú adresu
na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu :
e-mail: socovce@gmail.com