Preskočiť na obsah

Návrh Všeobecne záväzného nariadenie obce Socovce č. 1-2017 o podmienkach určovania a vyberania daní z nehnuteľnosti