Preskočiť na obsah

VZN 2017-01 O podmienkach určovania a vyberania daní z nehnuteľnosti, miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady