Preskočiť na obsah

VZN č5-2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady