Preskočiť na obsah

VZN č7-2019 o miestnej dani z nehnuteľností