Preskočiť na obsah

Zmeny a doplnky č.1 k územnému plánu

Zverejnené
18. júna 2019
Kategória

Dôvodom pre obstaranie Územného plánu obce Socovce je potrebná získania základného nástroja územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie obce, ktorý bude komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďovať záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie ekologickú stabilitu a ustanovovať regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.

Prílohy