Preskočiť na obsah

František Bulla

Citujeme z Pamätnej knihy Svätomarskej, v ktorej o Františkovi Bullovi kronikár Ján Marko zaznamenal toto:

„Ešte žijúci starší ľudia spomínajú na vd. pána Františka Bullu, čestného kanonika, ktorý bol tu vyše 30 rokov farárom. Odišiel do penzie v roku 1896 na Staré Hory, kde aj umrel. Bol on široko ďaleko známy, ako dobrý lekár. Liečil zelinami. V mnohých prípadoch vyliečil i takých, ktorým odborní lekári vypovedali. Spomínajú i nejakého ruského grófa, ktorý vyliečený z ťažkej žalúdkovej choroby sa mal vysloviť, že „ten človek je prvý po Bohu .“

Chorých, ako to spomínajú, bolo mnoho, od včasnej jari do pozdnej jesene. Bývali ubytovaní v obciach a farníci mali z nich i hmotný osoh.“ [hr2]