Preskočiť na obsah

Obyvateľstvo

Počet obyvateľov obce po rokoch

Rok20002001200220032004200520062007
Mužov129130132130130129129131
Žien979910110310499101101
Spolu226229233233234228230232

Prvenstvá z evidencie obyvateľov našej obce

  • Najfrekventovanejším mužským menom v obci je Ján (22), o desať menej je Milanov (12), nasleduje Peter (10), Jozef (9) a Pavol (6).
  • Na prvom mieste medzi ženskými menami sú Anna a Mária (10),nasleduje Emília (7), Katarína (6) a Zuzana s Janou (5)
  • V obci je najviac nositeľov priezviska Brisuda/-ová (19),o štyroch menej je Štefundovcov (15), nasledujú Kubačkovci (12), Ulejovci (11) a Grígerovci (10)
  • V obci je najviac ľudí narodených v roku 1974 a 1995 – po 7,ďalšími početnými rokmi sú 1950, 1961, 1990 – po 6 obyvateľov
  • Stav občanov prihlásených k trvalému pobytu ku dňu 31. 7. 2008 Spolu: 229, z toho detí: 51 – dievčat 22, chlapcov 29. Mužov: 128, Žien: 101

(spracovala: Radka Grígerová)