Preskočiť na obsah

Symboly obce

Najvhodnejším heraldickým motívom, koreniacim v historickej pečati Socoviec je ľalia Panny Márie. Vzhľadom na to, že tento motív sa vyskytuje vo viacerých mestských a obecných erboch. Je žiadúce uvažovať o odlišovacom prvku, ktorým by sa erb Socoviec stal jedinečným. Ako taký sa ponúka motív dvoch labutí, ktoré patria ku koloritu Socoviec. Poznamenajme, že labuť, rovnako ako ľalia je symbolom čistoty. Navyše dva labutie krky, vytvárajúce symbol srdca, no tiež symbol unciálneho písmena M korešpondujú so starým patrocíniom Panny Márie. Dve labute symbolizujú tiež dve staré obce – Veľké a Malé Socovce. Heraldicky správny erb obce: Socovce má teda pozostávať z kompozície dvoch labutí na vodnej hladine (Turci), nad nimi zlatá ľalia. Znamenie je potrebné vložiť do heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, za najprijateľnejší treba označiť tzv. pozdnogotický, dolu zaoblený štít. Ten je totiž v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch, a teda pri publikovaní erbu obce Socovce v heraldických publikáciách nebude potrebné znova ho upravovať. [hr2] [two_third]Podľa heraldických pravidiel majú byť heraldické figúry zlaté a strieborné. V našom prípade ľalia zlatá, labute strieborné, vodná hladina zlato – modrá. Štítové pole má mať farbu oblohy, ale aj rieky, má teda byť modré, čo opäť upozorňuje na patrocínium Panny Márie. Heraldicky správny erb obce Socovce má teda túto podobu:

  • V modrom Štíte nad tromi zlatými zvlnenými pruhmi dve k sebe otočené strieborné labute so zlatou zbrojou, nad nimi zlatá heraldická ľalia
  • Zlatú farbu možno nahradiť aj žltou, striebornú bielu. Pri čierno-bielom vyjadrení farieb sa modrá zastupuje vodorovným šrafovaním, zlatá jemným bodkovaním a strieborná ostáva voľná
  • Zbrojou sa v heraldickej terminológii v našom prípade označujú zobáky labutí.

Vlajka Obce

Vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, modrej, biele j, modrej, bielej, žltej a modrej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Dva biele pruhy vo vlajke symbolizujú dve biele labute v erbe obce Socovce.

Pečať obce

Pečať obce Socovce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC SOCOVCE. Priemer pečate je 35 mm.