Preskočiť na obsah

Geografická poloha

Územie obce Socovce je vymedzené katastrálnou hranicou, ktorá je vo svojej južnej časti v dĺžke 4 km zároveň hranicou okresu Martin. Zo severu susedí kataster obce s obcou Turčiansky Ďur, Kláštor pod Znievom a Laskár a z východu s obcou Blažovce. Rozloha katastrálneho územia obce je 510 hektárov. Západná a časť severnej hranice obce prechádza striedavo popri ľavom a pravom brehu rieky Turiec, samotná rieka však netvorí hranicu katastra obce. Tú tvorí až na severe Laskársky potok. Východná hranica je tvorená lesom (oblasť zvaná Háj), ktorý sa nachádza pri ceste I. triedy číslo 65 spájajúcej Martin a Turčianske Teplice.

Obec Socovce je situovaná

medzi cestou I. triedy I/65 a železničnou traťou č. 171 spájajúcimi Martin a Turčianske Teplice v srdci Turčianskej kotliny. Je prístupná štátnymi cestami od:

  • Valentovej (smer z Martina – cesta č. III/5197)
  • Mošoviec (smer z Prievidze – cesty č. III/06538, III/06541, III/5196)
  • Turčianskych Teplíc – (cesta č. III/5196)[

Turisticky je prístupná cez

Vysoký vrch alebo Mačací Zámok od juhozápadu (v smere od Prievidze), od východu cez vrch Veľkej Fatry Lubená a od západu cez hrebene Malej Fatry Kľak a Dutá Skala.   Do obce sa možno dostať aj po dvoch cyklotrasách, ktoré sa práve na jej území stretávajú:

  • trasa č. 65 Znievska cyklotrasa – 45 km (modrá)
  • trasa č. 69 Mošovce – Blatnica – 14 km (žltá)