Preskočiť na obsah

Hydrologické pomery

Územie obce Socovce patrí do povodia rieky Váh a do úmoria Čierneho mora. Hlavným tokom územia je rieka Turiec, do povodia ktorého spadá Socovský potok a Laskársky potok, ktorý sú pravostranným prítokom Turca. Rieka Turiec je významným ľavostranným prítokom Váhu. Predstavuje hydrologickú os Turčianskej kotliny a priľahlých pohorí. Pramení vo výške 1090 m n. m. pod Svrčinníkom v Kremnických vrchoch. Turiec, tečúci severným smerom, dosahuje dĺžku vyše 66 km s plochou povodia 934 km2. Vo Vrútkach ústi do Váhu v nadmorskej výške 377 m. Patrí k tokom stredohorskej oblasti s najväčšími prietokmi v marci a apríli a s najmenšími vo februári.   Územie obce patrí do vrchovinno-nížinnej oblasti s dažďovo-snehovým režimom odtoku a výrazným zvýšením vodnosti v období február – apríl, pričom najvyššie dlhodobé priemerné prietoky sú v marci. Naopak, najnižšie priemerná mesačná vodnosť je dlhodobo zaznamenávaná v novembri.