Preskočiť na obsah

Klimatické pomery

Územie obce zaraďujeme do mierne teplej oblasti, dolinového, mierne teplého a vlhkého okrsku s chladnou až studenou zimou. Podľa klimaticko – geografických typov klímu danej oblasti považujeme za kotlinovú, mierne teplú, s veľkou intenzitou teplôt, s priemernou teplotou v januári od – 2,5 C° do – 5,0 C° a v júli 17,0 C° – 18,5 C°. Priemerné ročné zrážky sa pohybujú od 600 – 800 mm. [hr2] Obdobia so snehovou pokrývkou trvajú 120 – 124 dní a maximálna hrúbka snehovej pokrývky dosahuje 50 – 75 cm.

Priemerné mesačný a ročný úhrn zrážok v stanici Martin (1931-1960)

MesiacI.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.Priemer
mm474947517292959362625850778