Preskočiť na obsah

Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti – voľby do Európskeho parlamentu

Zverejnené 5.3.2024.

Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti


V súlade s §8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, starostka obce Socovce utvorila jeden
volebný okrsok a určil jednu volebnú miestnosť pre voľby do Európskeho
parlamentu konané dňa 08.06.2024, platné pre celé územie obce Socovce a to
nasledovne:
Volebný okrsok č.: 1
Adresa volebnej miestnosti : Socovce č. 33 , 038 43
Prízemie – sála Obecného úradu


podpísané v.r.
Iveta Krupcová
starostka obce