Preskočiť na obsah

História obce

Predstavujeme vám všetko zaujímavé z dejín našej obce, nielen preto, aby ste si to so záujmom prečítali, hoci aj preto. Veríme, že vďaka vynaloženému úsiliu sa životy našich predkov už nezabudnú.

Písať o dejinách obce Socovce vôbec nie je jednoduché. Niekto si možno pomyslí – malá obec, málo záhad, všetko jasné… — ale opak je pravdou. Malé obce si len zriedkakedy zachovali samostatnosť, zväčša patrili niekomu inému. Tiež v listinách sa im nevenuje veľká pozornosť, zmienky o nich sú len sporadické, takže sa nám môže stať, akoby niekoľko desaťročí ani neexistovali. Ale ony si žili svoj obyčajný život…