Preskočiť na obsah

ZVEREJNENIE EMAILOVEJ ADRESY – vydanie hlasovacieho preukazu – voľby do Európskeho parlamentu

Zverejnené 16.4.2024.

V zmysle rozhodnutia č. 12/2024 Z.z. o o vyhlásení volieb do Európskeho
parlamentu dňa 8. júna 2024, obec Socovce zverejňuje emailovú adresu na
doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu :
e-mail: socovce@gmail.com