Preskočiť na obsah

VZN č. 1/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2024