Preskočiť na obsah

Dodatok ku kúpnej zmluve o prevode nehnuteľnosti – Farnosť Socovce